โครงการที่สมบูรณ์
กลุ่มอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพิเศษ ระยะที่ 1 ร.พ. จุฬา สภากาชาดไทย
อาคารสำนักงาน บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด
The Commons
โรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่
ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
อาคารสำนักงาน และศูนย์คอมพิวเตอร์
หอพัก เอ-รูม
อาคาร 99 ปี ธนาคารออมสิน