โครงการที่สมบูรณ์
โนเบิล ออรา คอนโดมิเนียม
สยาม สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา
อาคารหอพักนักศึกษา มจธ.บางขุนเทียน
อาคารสำนักงาน บริษัท โกลเด้นทาวน์ฟิล์มอ
อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
โรงพยาบาลมหาชัย 3
หอสมุดแห่งชาติ (ท่าวาสุกรี)
อาคารธนชาต ประกันชีวิต
อาคารพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ