โครงการที่สมบูรณ์
บีทีเอส เรสซิเด้นซ์
ปทุมวัน โอเอซิส คอนโดมิเนียม
โรงแรม ไอบิส พัทยา
สถาบันเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์
โรงแรม ไอบิส นานา (สุขุมวิท)
บ้านศาลาแดง
อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระจอมเกล้าธนบุรี
เคหะชุมชนลาดกระบัง ระยะที่ 3 ส่วนที่ 2
โรงแรม ไอบิส กะตะ