โครงการที่สมบูรณ์
เรือนจำประจำจังหวัดสมุทรปราการ
เรือนจำชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เรือนจำทุ่งพลงใต้ จังหวัดจันทบุรี
บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปรับปรุงศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์
โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า (ภูเก็ต)
อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
โรงพยาบาล สมุทรปราการ
โนเบิล จีโอ