โครงการที่สมบูรณ์
อาคารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ.
CITI Resort Sriracha