โครงการปัจจุบัน
อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลเลิดสิน