ประวัติบริษัท
รู้จักผู้ก่อตั้งและที่มาของชื่อ “NL”

“สมัยเป็นเด็กผมชอบนอนดูหมู่ดาวบนท้องฟ้าที่สงบนิ่งและในทุกๆ ครั้งผมมักจะเพ่ง มองหาแถบขาวสว่าง คล้ายเมฆจางๆ ที่ทอดตัวผ่านกลุ่มดาวนานาชนิดบนผืนฟ้าสีดำ หรือ ที่เรียกกันว่า ทางช้างเผือก"


แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ คุณภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา ผู้ก่อตั้งบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รักและชื่นชอบเป็นพิเศษชื่อของมันคือ “เนบิวลา” มันคือกลุ่ม เมฆก๊าซที่เคลื่อนตัวไปมา ท่ามกลางแสงจรัสของกลุ่ม ดาวฤกษ์ในอวกาศ ราวกับกำลังพริ้วไหว อวดความงามต่อสายตาหมู่ดาวมากมายในระบบสุริยะจักรวาลที่แสนจะกว้างใหญ่


เพราะความประทับใจในวัยเด็ก ทำให้เมื่อได้มาทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คุณภูมิสันจึง เลือกใช้ชื่อว่า NL Development โดยตัวอักษร NL นั้นย่อมาจาก Nebula ซึ่งเปรียบเสมือน แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ว่า

“ตัวเรามันเล็กนิดเดียว ในความเป็นจริงยังมีสิ่งต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย เพราะ ฉะนั้นชื่อ NL จึงเป็นตัวแทนของความคิดว่า เราไม่ได้เป็นผู้รู้มากและต้องเรียนรู้อีกมากมาย โลกแห่งการเรียนรู้ไม่น่าจะมีจุดสิ้นสุด ช่วงชีวิตของคนเป็นช่วงที่ต้องเก็บบทเรียนขยายดอกผลไปอีกยาวไกล ผมคิดว่า เมื่อเริ่มต้นจากจุดนี้ ก็ไม่ท้อแท้ เมื่อเราประสบความผิดพลาดล้มเหลว แล้วก็ไม่ร้อนรนที่จะแสวงหาความยิ่งใหญ่ใดๆ ต้องอยู่บนความเป็นจริง ตัวเรานั้นเล็กนิดเดียว” (จากบทสัมภาษณ์พิเศษ นิตยสารข่าวช่าง Contractors’ Times ฉบับเดือน มีนาคม-เมษายน 2548)

Timeline
2524 ก่อตั้งบริษัทฯ วันที่ 3 ธันวาคม ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
2528 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท
2535 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานเอกชนดีเด่น” จากการเคหะแห่งชาติ
2536 พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท
2540 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100,000,000 บาท
2547 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 250,000,000 บาท
2551 เปิดใช้สำนักงานสาขา (ศูนย์บริการ) พุทธมณฑลสาย 7 ณ วันที่ 3 ตุลาคม มูลค่าการลงทุนกว่า 300 ล้านบาท