วิสัยทัศน์และพัทธกิจ
วิสัยทัศน์
"เราจะมุ่งมั่นสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง
เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นแนวหน้า"

พันธกิจ