Current Project

โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล เอส ลาดพร้าว 84
สถานที่ก่อสร้าง : ลาดพร้าว 84 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัท แอนท์เนสท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กลับไปสู่หน้าโครงการปัจจุบัน